Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 77/2017 jogi és igazgatási irodavezető

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Jogi és Igazgatási Iroda

Jogi és Igazgatási Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irodavezető irányítja a Jogi és Igazgatási Irodán keresztül az egyetem igazgatásával összefüggésben az ügyviteli és iratkezelési folyamatokat, Figyelemmel kíséri a szabályozási környezetnek való jogi megfelelést, az Egyetem vagyonkezelésében lévő vagyonelemek vonatkozásához ellátja a vagyon nyilvántartásával, értékesítésével, az elhelyezési igények kielégítésével, a szolgálati lakások hasznosításával, illetve a bérlőkijelölési jog gyakorlásával, ingatlangazdálkodással összefüggő feladatokat, valamint a külügyi feladatok területén felel a nemzetközi kapcsolatok koordinálásáért, koordinálja és felügyeli az Egyetem nemzetközi mobilitási programokban való részvételét, ellátja az Egyetem kommunikációs, PR, marketing és rendezvényszervezési tevékenységével kapcsolatos feladatokat. A közbeszerzések és a beszerzések tervezésével összehangolja és lebonyolítja az Egyetem valamennyi beszerzését, részt vesz a feladatkörét érintő szabályzatok, utasítások kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

•         Költségvetési szervnél szerezett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban illetve közoktatásban szerzett tapasztalat

•         jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság, jó szervezési készség, rugalmasság, precizitás, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 77/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi és Igazgatási Irodavezető.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka - és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 26.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.