Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 75/2017 műszaki ügyintéző

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság Kecskeméti Üzemeltetési Iroda

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Üzemeltetési irodáján és az intézményeinek kecskeméti telephelyein az épületek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése, tapasztalatok dokumentálása, adminisztrációja. Kapcsolattartás az intézmények gondnokaival. Az intézmények karbantartási feladatainak, előkészítése, a munkavégzéshez szükséges anyagbeszerzések előkészítése, szerződések kezelése, a szállítási határidők teljesülésének nyomon követése, karbantartók szakmai irányítása az Egyetem hibajelentő rendszerének nyomon követése, a jelzett hibák elhárításának ügyintézése hibák okainak feltárása. Adatot szolgáltat a karbantartásokhoz, üzemeltetéshez szükséges szolgáltatással összefüggő szerződések előkészítéséhez. Ellenőrzi a közüzemi mérőórák leolvasását, egyezteti a számlázási adatokkal,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         MS Office Irodai alkalmazások

•         felsőfokú műszaki végzettség (főiskola/egyetem)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         önállóság, rugalmasság, precizitás

Elvárt kompetenciák:

•         jó alkalmazkodó képesség, lojalitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Gábor Katalin nyújt, a 06/20/275-4263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 75/2017 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 12.