Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 74/2017 Munka,- és Bérügyi Irodavezető

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság Munka- és Bérügyi Iroda

Munka- és Bérügyi Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, Izsáki Kecskemét, utca 10 .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a iroda dolgozóinak a munkáját. Koordinálja az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos bérszámfejtés előkészítési, munkaügy feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, Előkészíti a rektor és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó iratokat. Gondoskodik a vezetői és munkaköri pályázatoknak a kormányzati személyügyi központ honlapján történő közzétételéről és továbbítja a beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlójához. Koordinálja az Egyetem oktatói álláspályázataihoz kapcsolódó feladatokat. Ellátja az Egyetem humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár illetmény számfejtési referensével. Az Egyetem költségvetésének összeállításához adatot szolgáltat. Gondoskodik a könyvelés részére a havi bérfeladás elkészítéséről. Jogi és Igazgatási Irodával együttműködve részt vesz a feladatkörét érintő egyetemi szabályzatok, utasítások elkészítésében. Ellátja a vagyon-nyilatkozattal kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         hasonló területen szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat

•         gazdaságtudományok vagy humánpolitikai képzési területén szerzett végzettség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         felhasználói szintű MS Office alkalmazás

•         hasonló területen szerzett legább 3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás, rugalmasság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 74/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Munka- és Bérügyi Irodavezető.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka- és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 11.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.