Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 72/2017 Informatikai Irodavezető

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság Informatikai Iroda

Informatikai Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi az Informatikai Iroda munkavégzését, koordinálja az iroda dolgozóinak a munkáját. Ellátja az Egyetem informatikai rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat gondoskodik a belső hálózat, elektronikus levelezés és az internetes kapcsolat folyamatos és zavartalan működéséről. Gondoskodik az informatikai rendszerek és eszközök folyamatos karbantartásáról. Koordinálja az informatikai eszközök leltározásában és selejtezésében, valamint az informatikai tárgyú beszerzések előkészítésében. Közreműködik az Egyetem informatikai struktúrájának működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és biztonsági irányelvek kidolgozásában, biztosítja azok érvényesülését és ellenőrzését. Közreműködik az Egyetem informatikai tárgyú szabályzatainak kidolgozásában és aktualizálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         szakirányú felsőfokú végzettség

•         Windows, Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében szerzett legalább 3 éves gyakorlat

•         hasonló területen szerezett legalább 3 év szakmai tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban informatikai területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         precizitás, rugalmasság, nagyfokú önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 72/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai Irodavezető.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 11.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.