Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 70/2017 Gazdasági Igazgató

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kancellárnak közvetlenül alárendelve az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli tevékenységét irányítja. A Gazdasági Igazgatóság működését a Pénzügyi és Számviteli Iroda és a Munka- és Bérügyi Iroda, Kecskeméti Üzemeltetési Iroda, Informatikai Iroda és a Szolnoki Üzemeltetési Iroda vezetőinek az útján irányítja és ellenőrzi. Irányítja és felügyeli az Egyetem gazdálkodását, a költségvetés ésszerű és takarékos felhasználását. Koordinálja és irányítja a pénzkezeléssel, a számlák kiállításával a könyvvezetéssel, a kintlévőségek kezelésével, a hallgatói nyilvántartási rendszerrel összefüggő pénzkezeléssel és beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a rendelkezésre álló pénzügyi, gazdasági, műszaki és informatikai információk felhasználásával a rövid és középtávú fejlesztési tervek kidolgozásában. Irányítja az Egyetem vagyonának nyilvántartásával, számbavételével és selejtezésével kapcsolatos feladatokat. Menedzseli az Egyetem humánpolitikai, munkaerő-gazdálkodási, bérszámfejtés előkészítési feladatait. Gondoskodik a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó gazdasági feladatok ellátásáról. Pénzügyi ellenjegyzést gyakorol a kötelezettségvállalások felett. Közreműködik a gazdálkodással összefüggő szabályzatok, utasítások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, egyetem,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         Költségvetési szervnél szerezett legalább 5 év vezetői tapasztalat

•         felhasználói szintű MS Office alkalmazás

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         főiskola/egyetem gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettség, valamint államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás, rugalmasság, nagyfokú önállóság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 70/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Igazgató.

 

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: NJE Munka- és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 11.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016