Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 7/2020 Beszerzési referens

Neumann János Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda

Beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közbeszerzések és a beszerzések tervezésével összehangolja és lebonyolítja az Egyetem beszerzéseit és közbeszerzéseit. Előkészíti az Egyetem éves közbeszerzési tervét és annak módosításait. A közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatban teljesíti a beszámolási, adatszolgáltatási, engedélyeztetési kötelezettségeket, különös tekintettel az EKR és DKÜ rendszerben történő adatszolgáltatásra. Elkészíti az Egyetem éves közbeszerzési statisztikai összegzését. Figyelemmel kíséri a beszerzési igények alakulását. Vezeti az egybeszámítási kötelezettség megállapításához szükséges nyilvántartásokat, javaslatot tesz az egybeszámítási kérdésekben. Feladatait érintően részt vesz az Egyetem szabályzatainak megalkotásában. Figyelemmel kíséri az Egyetemet érintő jogszabályi környezet, valamint a belső szabályozás változásait és a változások szerint a szabályozók esetleges módosításait előkészíti

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

 

•         vagy középfokú iskolai végzettség

•         közbeszerzési referens képesítés

•         beszerzések, közbeszerzések területén szerzett gyakorlat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         B kategóriás jogosítvány

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás, rugalmasság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel,

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Svircevic Bodnár Ágota nyújt, a 76/501-984 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Beszerzési referens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban, valamint a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében meghatározottak szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 7.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016