Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 69/2018 Igazgatási ügyintéző

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő igazgatási ügyintéző feladata: Az igazgatási ügyintéző feladata az Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék ügyintézői feladatainak ellátása, emellett a Dékáni Hivatal tevékenységének segítése. Az igazgatási ügyintéző: - Elvégzi a tanszékvezető által meghatározott feladatokat. - A tanszék gazdálkodási és munkaügyi tevékenységének támogatása. - A tanszék oktatással összefüggő adminisztrációs tevékenységének gondozása (akkreditáció, minőségirányítás). - A tanszék levelezésének intézése, gépelése (akár idegen nyelven is). - Az oktatók munkaköréhez kapcsolódó statisztikák, tantárgy-leírások, szakdolgozati bírálatok, zárthelyi dolgozatok, illetve az oktatáshoz kapcsolódó anyagok nyilvántartása, gépelése. - A tanszék beérkező leveleinek átvétele és iktatása, telefon-üzenetek átvétele, átadása, szükséges sokszorosítás elkészítése. - Negyedévenként anyagszükségletek rendelése, átvétele, át-adása a tanszéknek. - Kapcsolattartás az egyetem egységeivel. - Szükség esetén az adminisztrátorok, ügyintézők munkaköré-nek helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         ECDL

 

•         idegennyelv tudás

•         felsőoktatásban szerzett tapasztalat

•         ügyintéző titkár (OKJ) végzettség

•         10 ujjas gépírási tudás

•         Poszeidon ügyviteli és iktatási rendszer ismerete

•         Neptun rendszer ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság,

•         jó szervezési készség,

•         kiváló kommunikációs készség,

•         rugalmasság,

•         precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott szemé-lyes adatokat tartalmazó adathordozót is - kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 69/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda II. emelet, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. augusztus 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 17.