Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 69/2017 - számviteli csoport vezető (Gazdasági Igazgatóság)

Neumann János Egyetem                

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem 
Gazdasági Igazgatóság

számviteli csoport vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a havi, negyedéves, éves zárási feladatokat és a főkönyvi könyvelést. Elkészíti a költségvetési jelentést, negyedéves mérleget és a beszámolót. Elvégzi a 4/2013 (I.11) Kormányrendelet 17. számú melléklete szerinti kötelező egyeztetéseket. Közreműködik a számviteli terület napi szintű irányításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015 (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakirányú,

•         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         mérlegképes könyvelői végzettség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         költségvetési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Rugalmasság, precizitás, jó kommunikációs készség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         Részletes szakmai önéletrajz végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 69/2017 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli csoport vezető.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka,- és bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 9.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016