Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 66/2017 - ügyvivő szakértő (Gazdaságtudományi Tudásközpont)

Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Tudásközpont

ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő munkatárs feladata a Tudásközpont ösztöndíjprogramjával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve az ösztöndíjprogram és folyamatai kialakításában, illetve az ösztöndíjprogram lebonyolítási rendje felállításában való alkotó közreműködést, beleértve a lebonyolítást is. Feladatát képezi továbbá a Tudásközpont hallgatói létszámának biztosításához szükséges feladatok feltárása, szervezése, és az ebből fakadó feladatok végrehajtásában közreműködés, valamint, szükség szerint közreműködik a Tudásközpont egyéb adminisztratív jellegű feladataiban is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         a munkaköri feladatok szempontjából releváns szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak kell bemutatnia, a kinevezése feltételeként),

•         nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik

•         részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a munkaköri feladatok szempontjából releváns szakmai tapasztalatra vonatkozó információkat),

•         a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 66/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem Finta Zita Kancellár , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására és a kinevezésre a Kjt. vonatkozó rendelkezései, továbbá a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. augusztus 8.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 8.