Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 63/2017 - Jogász (Jogi és Igazgatási Igazgatóság Jogi és Igazgatási Iroda)

Pallasz Athéné Egyetem

               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Jogi és Igazgatási Igazgatóság Jogi és Igazgatási Iroda 

jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem szervezeti egységei részére működésük körében jogi tanácsadást nyújtása, jogi szakvélemény adása, A szervezeti egységek által előkészített utasítások, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelőségi vizsgálata. Szerződések, előterjesztések, szabályzatok, utasítások előkészítése, készítése, jogi véleményezése. Peres ügyek előkészítése. Felsőoktatással kapcsolatos jogszabályok változásainak nyomon követése. Véleményezi a hallgatói jogviszonnyal, hallgatói kérelmekkel kapcsolatos jogi feladatokat, közreműködik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat törvényes működésének biztosításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogász végzettség,

 

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         jogi szakvizsga,

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 63/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

vagy

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-pae.hu - 2017. július 25.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.