Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 61/2017 - Dajka 2 fő (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda)

Pallasz Athéné Egyetem  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

Dajka 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bocskai utca 19.

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyerekekkel kapcsolatos nevelő munkát segítő feladatok, gondozási tevékenységek, konyhai és takarítási feladatok ellátása, óvodai textíliák mosása, vasalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) köznevelésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános, dajka szakképesítés,

 

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         óvodai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Gyermekszeretet, tisztelet, türelem, tapintat, rendszerszeretet, önálló minőségi munkavégzés,

•         jó szervezőkészség, alkalmazkodó képesség, kooperációs képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 61/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka 2 fő.

vagy

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-pae.hu - 2017. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016