Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 60/2017 - Tanitó (Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda)

Pallasz Athéné Egyetem

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

Tanitó 3 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók nevelése-oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011.évi CXC. törvény 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség,

•         pedagógusi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         pedagógus szakvizsga,

•         Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Gyermekszeretet, magas színvonalú módszertani kultúra, ,

•         önálló minőségi munkavégzés, ,

•         határozottság, fejlett szervezőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,

•         Fényképes önéletrajz, motivációs levél,

•         végzettséget igazoló dokumentum másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Fenyvesi Lilla mb. intézményvezető nyújt, a 76/517-634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 60/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tanitó 3 fő.

vagy

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és a belső szabályzatokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-pae.hu - 2017. július 25.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.