Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 58/2017 - takarító 2 (Üzemeltetési Igazgatóság és Tudósház)

Pallasz Athéné Egyetem                    

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Üzemeltetési Igazgatóság és Tudósház

takarító 2

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pallasz Athéné Egyetem Tudósházban takarítói feladatok ellátása, különösen: irodákban, termekben a szemét összeszedése, kihordása, a berendezések tisztán tartása padló porszívózása, felmosása napi gyakorisággal. Mosdóhelyiségek berendezéseinek fertőtlenítése, súrolása, WC-papír, kéztörlő papír, szappan utánpótlása. A folyosók lépcsők felmosása, portalanítása, ajtók, ablakok, berendezések lemosása. Munkarend: Heti 40 óra, osztott munkarendben: 05.00-09.00 és 16.00-20.00 óra közötti időben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         munkakörben eltltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Önállóság, precizitás,

•         rugalmasság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 58/2017 , valamint a munkakör megnevezését: takarító 2.

vagy

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. július 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 19.