Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 55/2017 - Üzemeltetési Irodavezető (Pénzügyi és Számviteli Üzemeltetési Iroda)

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Pénzügyi és Számviteli Üzemeltetési Iroda

Üzemeltetési Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény kecskeméti telephelyein az üzemeltetési feladatokat ellátó személyi állomány munkáját, ellátja a kecskeméti telephelyek létesítményeinek beruházási, felújítási, fejlesztési, korszerűsítési feladatainak irányítását, ellenőrzését, biztosítja az alaptevékenység és a rendezvények műszaki technikai kiszolgálását. Gondoskodik az oktatás, és a gyakorlati képzés feladatainak ellátásához szükséges műszaki, technikai berendezések karbantartásáról, javításáról. Folyamatosan ellenőrzi az épületek műszaki állapotát, a felmerülő műszaki hibák megszüntetése érdekében azonnal intézkedik. Felelős a vagyonvédelem, épületbiztonság, munka és tűzvédelem megszervezéséért, hatékony irányításáért, közreműködik a kecskeméti telephelyek vagyonának leltározásában részt vesz az egyetem kecskeméti telephelyein lévő létesítmények hasznosításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, műszaki,

•         hasonló területen, épületüzemeltetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         energetikai területen szerzett tapasztalat,

•         pályázati megvalósításban szerzett tapasztalat,

•         beruházás megvalósításban és közbeszerzésben való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

•         önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 55/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési Irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. július 17. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.