Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 54/2017 - dajka 2 (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda)

Pallasz Athéné Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

dajka 2

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bocskai utca 19.

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyerekekkel kapcsolatos nevelő munkát segítő feladatok, gondozási tevékenységek, konyhai és takarítási feladatok ellátása, óvodai textíliák mosása, vasalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) köznevelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         8 Általános, dajka szakképesítés,

 •         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         óvodai munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű empátia,

•         Jó szintű szervezőkészség,

•         Jó szintű alkalmazkodókészség,

•         Jó szintű kooperációs készség,

•         gyermekszeretet, tisztelet, türelem, tapintat, rendszeretet,

•         önálló minőségi munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Oláh Edit nyújt, a 76/417-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 54/2017 , valamint a munkakör megnevezését: dajka 2.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-pae.hu - 2017. július 11.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 11.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016