Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 52/2017 - illetmény számfejtő 2 (Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Munka és Bérügyi Iroda)

Pallasz Athéné Egyetem

                          a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Munka és Bérügyi Iroda

illetmény számfejtő 2

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyügyi iratok nyilvántartása, kezelése és dokumentálása, illetmények és egyéb juttatások számfejtésének előkészítése, rögzítése a KIRA rendszerben.
Bérfizetési jegyzékek, bérösszesítők, bérfeladások készítése,
nyilvántartás vezetése az alkalmazotti jelenlétről, szabadságról és egyéb számfejtés alapját képező adatokról. Munkaidő-kimutatások, jelenléti ívek, illetményszámítások,
a munkavállalók részére történő igazolások és nyilatkozatok kiadása, feldolgozása,év eleji adónyilatkozatok elkészítése, munkáltatói adóbevallások előkészítése a Magyar Államkincstár részére.
Kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Államkincstár illetményszámfejtő ügyintézőivel, illetve az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel.
Kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése, iratrendezés, irattárazás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         számfejtési munkakörben eltöltött legalább - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 •         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         OKJ szerinti munkaügyi és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 •         KIRA illetmény számfejtési program ismerete.

Elvárt kompetenciák:

•         Precizitás, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 52/2017 , valamint a munkakör megnevezését: illetmény számfejtő 2.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-pae.hu - 2017. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 11.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016