Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 52/2018 Hallgatói Szolgáltató Központvezető

Hallgatói Szolgáltató Központvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi és irányítja a Hallgatói Szolgáltató Központ munkatársainak munkavégzését. Hallgatói Szolgáltató Központ segítő humán szolgáltatásokat nyújt a hallgatók beilleszkedésével, kompetenciáik fejlesztésével, karriertervezésével, álláskeresésével összefüggésben, működteti a diplomás pályakövető rendszert, valamint alumni (öregdiák) szolgáltatásokat nyújt. Közreműködik az Egyetem tehetséggondozási tevékenységében, továbbá az Egyetem beiskolázási tevékenységében, támogatja az intézményi szintű marketing tevékenységet, kapcsolatot tart a munkaerőpiac résztvevőivel a hallgatói foglalkoztathatóság növelése érdekében, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadást nyújt, valamint állásbörzét szervez és közreműködik az egyetemi rendezvények szervezési és előkészületi munkálataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőoktatási igazgatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság,

•         jó kommunikációs és szervezési készség,

•         precizitás,

•         rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Endre Miklós kancellár-helyettes nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 52/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Hallgatói Szolgáltató Központvezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda II. emelet, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.