Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 37/2018 Kollégium és Tudósház vezető


Kollégium és Tudósház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi és irányítja Kollégium és a Tudósház munkatársainak munkavégzését valamennyi feladat-ellátási helyen, Kecskeméten és Szolnokon. A Kollégium biztosítja a hallgatók szálláshely-szolgáltatását, lakhatási feltételeit, a hallgatók tehetségének kibontakoztatását. Felelős a hallgatók kollégiumi elhelyezéséért, a Kollégium kapacitásainak rentábilis kihasználásáért. A Tudósház és kollégiumvezető dönt a feladat-ellátási helyek igénybevételéről, valamint a kollégisták szobabeosztásáról, gondoskodik a Szakkollégiumok működéséhez szükséges elhelyezési és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról. Feladata az Egyetem tudományos tevékenységének társadalmi és gazdasági megjelenítése, népszerűsítése, valamint az e célra létrehozott Tudósház kapacitásainak rentábilis kihasználása. A Kollégium és Tudósház vezető az Egyetem vagyonkezelésében lévő üdülők működését irányítja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Felsőoktatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság,

•         jó szervezési készség,

•         rugalmasság,

•         precizitás,

•         kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított kilencven napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Endre Miklós kancellárhelyettes nyújt, a 76/501-981 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 37/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kollégium és Tudósház vezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kií

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. május 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 22.