Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 36/2018 Rendszergazda 2 fő

Rendszergazda 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz Windows/Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében, Notebookok, asztali gépek szoftveres és hardveres karbantartása; Felhasználók támogatása; Helyi hálózat fejlesztése, karbantartása; Hálózati biztonság, vírusvédelem; Helyi és hálózati multi funkciós nyomtatók üzemeltetése, szolgáltatóval kapcsolattartás, garanciális ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

 

•         Hálózati ismeretek

•         Windows/Linux szerver ismeretek

•         Windows kliens ismeretek

•         MS Office ismeretek

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         Programozói ismeretek (pl. SHELL, PHP, SQL)

Elvárt kompetenciák:

•         önállóság,

•         rugalmasság,

•         precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó nyújt, a 06-76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 36/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda 2 fő.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Üzemeltetési Igazgatóság, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. május 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.