Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 33/2018 HR referens

HR referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Egyetem humánpolitikai tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat. Elkészíti a vezetői és munkaköri pályázatokat, gondoskodik a kormányzati személyügyi központ honlapján való közzétételről. Összegzi és továbbítja a beérkezett álláspályázatokat a döntés-előkészítő személynek vagy szerveknek, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Koordinálja az Egyetem oktatói álláspályázataihoz kapcsolódó feladatokat. Előkészíti a rektor és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó iratokat. Gondoskodik az Egyetem humánpolitikai nyilvántartási kötelezettségeinek és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről. Jogi és Igazgatási Irodával együttműködve részt vesz a feladatkörét érintő egyetemi szabályzatok, utasítások előkészítésében. Ellátja a vagyon-nyilatkozattal kapcsolatos feladatokat, vezeti a nyilvántartást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Gazdaságtudományok vagy humánpolitikai képzési területen szerzett végzettség,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

 

•         Felsőoktatásban szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás,

•         rugalmasság,

•         jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         motivációs levél

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 06-76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 33/2018 , valamint a munkakör megnevezését: HR referens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. április 26.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 26.