Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 33/2017 - igazgatási ügyintéző (Jogi és Igazgatási Igazgatóság Külügyi Iroda)

Pallasz Athéné Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság Külügyi Iroda

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem nemzetközi szakmai közéletben való megjelenésének koordinálása, különböző nemzetközi fórumokon az egyetem képviselete (kiállítások, konferenciák, külföldi vendégek fogadása, stb.). PAE nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése, különös tekintettel az ERASMUS+ program feladatainak éves szintű terv előkészítése (SMS; SMP; Bejövő hallgatók), zárójelentések, beszámolók nyilvántartása, adatok ellenőrzése, naprakész dokumentálása. Nemzetközi kapcsolatok naprakész nyilvántartása, a nemzetközi mobilitási programok menedzselése (Erasmus+, Campus Mundi), kiadványok készítésében való részvétel (ECTS Guide, Study programmes in English, egyéb tájékoztató anyagok). Állandó kapcsolatot tart a Tempus Közalapítvány és más pályáztató szervekkel, az OLS, Mobility Tool adatainak rendszeres frissítése, ellenőrzése. PAE honlap, facebook Külügyi Irodához tartózó adatainak folyamatos frissítése és aktualizálása, Nemzetközi utazási igények bejelentése a KEF – portálon, éves és negyedéves távlatokban. ERASMUS+ SMS, SMP hallgatói szerződések ügyintézése, az Egyetemre érkező ERASMUS+hallgatókkal kapcsolatos feladatok ügyintézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2016. (XII.12 ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•    magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         felsőoktatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Erasmus mobilitási - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Rugalmasság, precizitás, önállóság, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 33/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 7.

 

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016