Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 31/2018 Óvodapedagógus 3 fő

Óvodapedagógus 3 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bocskai utca 19.

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.                                             

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Pedagógusi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

•         Pedagógus szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet,

•         magas színvonalú módszertani kultúra,

•         önálló minőségi munkavégzés,

•         határozottság,

•         fejlett szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Fenyvesi Lilla nyújt, a 76/517-634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 31/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus 3 fő.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. május 1.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 1.