Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 31/2017 - számviteli csoportvezető (Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pallasz Athéné Egyetem                  

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

számviteli csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a havi, negyedéves, éves zárási feladatokat és a főkönyvi könyvelést. Elkészíti a költségvetési jelentést, negyedéves mérleget és a beszámolót. Elvégzi a 4/2013 (I.11) Korm . rendelet 17. számú melléklete szerinti kötelező egyeztetéseket. Közreműködik a számviteli terület napi szintű irányításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•        Főiskola, szakirányú,

•       feladatkörben megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         mérlegképes könyvelői végzettség,

•      magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•        költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Rugalmasság, precizitás, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•      a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 31/2017 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli csoportvezető.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 6.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016