Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 30/2017 - pénzügyi ügyintéző (Pallasz Athéné Egyetem)

Pallasz Athéné Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bejövő számlák rögzítése, kimenő számlák készítése, kötelezettségvállalások rögzítése. Kintlévőség kezelés, nyilvántartások vezetése, statisztikák készítése. Részvétel a költségvetés és a beszámoló elkészítésében, nyilvántartások vezetésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakirányú,

•         feladatkörben megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         Rugalmasság, precizitás, jó kommunikációs készség,

•    magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 30/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 6.