Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 29/2017 - Tanító (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

tanító

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.21 - 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók nevelése, oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011.évi CXC. törvény 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•       Főiskola, tanítói ,

•       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•       Gyermekszeretet, magas színvonalú módszertani kultúra, fejlett szervezőkészség,    önálló minőségi munkavégzés,

•   magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•      büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, oklevél másolatok, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Zsuzsanna mb. igazgató nyújt, a 76/517-628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 29/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító. 

vagy

•     Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályaiban és a belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. június 6.