Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 28/2017 - igazgatási ügyintéző (Hallgatói Szolgáltató Központ)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Hallgatói Szolgáltató Központ

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pallasz Athéné Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ munkájának segítése; irodai adminisztráció, beszerzési folyamatok ügyintézése, kimutatások, nyilvántartások, elemzések, prezentációk készítése, adatbázisok karbantartása; folyamatos kapcsolattartás partnerekkel, hallgatókkal, munkatársakkal; webes felületek adminisztrációs feladatának ellátása, felületek aktualizálása; rendezvényszervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Adminisztrációs területen szerzett jártasság, tapasztalat,

•         grafikai programok ismerete,

•         10 ujjas gépírási tudás.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

•         önálló munkavégzésre való képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Buknicz Edina nyújt, a 76/516-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 28/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 23.