Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 26/2018 Munka - és Bérügyi Irodavezető

Munka, - és Bérügyi Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a iroda dolgozóinak a munkáját. Koordinálja az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos bérszámfejtés előkészítési, munkaügy feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, Előkészíti a rektor és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó iratokat. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár illetmény számfejtési referensével. Az Egyetem költségvetésének összeállításához adatot szolgáltat. Gondoskodik a könyvelés részére a havi bérfeladás elkészítéséről. Jogi és Igazgatási Irodával együttműködve részt vesz a feladatkörét érintő egyetemi szabályzatok, utasítások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Gazdaságtudományok vagy humánpolitikai képzési területen szerzett végzettség,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőoktatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás,

•         rugalmasság,

•         jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hgy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár vagy Nagy Ildikó gazdasági igazgató nyújt, a 06-76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 26/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Munka, - és Bérügyi Irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. április 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 18.