Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 24/2017 - tanszéki mérnök (GAMF Műszaki és Informatikai Kar - Járműtechnológia Tanszék)

Pallasz Athéné Egyetem

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar - Járműtechnológia Tanszék

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Tanszék Gyártástudományi Műhelyében az RE- és az RP területeken végzett kutatásokban.  Részvétel a Tanszék gyártástudománnyal összefüggő tantárgyi oktatási anyagok fejlesztésében, labormérések összeállításában, az ezzel összefüggő adminisztráció végzésében, zárthelyik megíratásában, jegyzőkönyvek ellenőrzésében. Az RP-laboratórium karbantartása, fejlesztése, a műhelyben folyó munkák felügyelete, a hallgatók műszaki szemléletre, gondosságra nevelése, munkájuk támogatása, szakmai tanácsadás. Gépgyártás-technológia, Gyártórendszerek és –eszközök c. tantárgyak gyakorlati anyagainak előkészítése TDK-munkák, publikációk készítésének elősegítése közreműködőként, illetve társszerzőként. Magasabb szintű tanulmányok rendben való végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • •Főiskola,
  • •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • •magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  • •büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

  • •Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •részletes szakmai önéletrajz
  • •végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
  • •3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Lukács Pál tanszékvezető nyújt, a 76/516-486 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 24/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

vagy

•Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban és az Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•www.uni-pae.hu - 2017. május 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 16.