Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 23/2018 Tanító 2 fő

Tanító 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény 7. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség,

•         Pedagógusi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         pedagógus szakvizsga

•         testnevelés műveltségterület

 

Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet,

•         magas színvonalú módszertani kultúra,

•         önálló minőségi munkavégzés,

•         határozottság,

•         fejlett szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Fenyvesi Lilla nyújt, a 76/517-634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 23/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító 2 fő.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint. A pályázat eredményét a Neumann János Egyetem honlapján tesszük közzé a pályázat elbírálását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. április 20.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.