Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 23/2017 - takarító (Pallasz Athéné Egyetem Üzemeltetési Igazgatóság)

Pallasz Athéné Egyetem

                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Üzemeltetési Igazgatóság

takarító

munkakör betöltésére.

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 23/2017 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

vagy

•         Elektronikus úton Oroszi Ágnes részére a oroszi.agnes@uni-pae.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. április 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.