Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 22/2019 Informatikai irodavezető

                          Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság

Informatikai irodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.                                             

                              A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megszervezi az Informatikai Iroda munkavégzését, koordinálja az iroda dolgozóinak a munkáját. Ellátja az Egyetem informatikai rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat gondoskodik a belső hálózat, elektronikus levelezés és az internetes kapcsolat folyamatos és zavartalan működéséről. Gondoskodik az informatikai rendszerek és eszközök folyamatos karbantartásáról. Koordinálja az informatikai eszközök leltározásában és selejtezésében, valamint az informatikai tárgyú beszerzések előkészítésében. Közreműködik az Egyetem informatikai struktúrájának működéséhez kapcsolódó üzemeltetési és biztonsági irányelvek kidolgozásában, biztosítja azok érvényesülését és ellenőrzését. Közreműködik az Egyetem informatikai tárgyú szabályzatainak kidolgozásában és aktualizálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Főiskola/egyetem ,

•         szakirányú felsőfokú végzettség

•         hasonló területen szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat

•         Windows, Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében szerzett legalább 3 éves gyakorlat.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban informatikai területen szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         precizitás, rugalmasság, nagyfokú önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó Gazdasági igazgató nyújt, a 76/501-988 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu részére a E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. április 8.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.