Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 21/2017 - könyvtáros (Pallasz Athéné Egyetem Könyvtár és Információs Központ)

Pallasz Athéné Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem 
Könyvtár és Információs Központ

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati és állományalakítási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015 (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         könyvtáros, könyvtárosként szerzett tapasztalat, gyakorlat,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Felhasználói szintű ALEPH integrált rendszer ismeret,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs készség ,

•         Kiváló szintű pedagógiai érzék ,

•         Önálló, igényes és precíz munkavégzés.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 21/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.uni-pae.hu - 2017. április 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.