Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 2/2018 informatikus, rendszergazda

informatikus, rendszergazda 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a Windows/Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében,Notebookok, asztali gépek szoftveres és hardveres karbantartásában. Felhasználók támogatása; a helyi hálózat fejlesztése és karbantartása; a hálózati biztonság, vírusvédelme; a helyi és hálózati multi funkciós nyomtatók üzemeltetése, a szolgáltatóval történő kapcsolattartás, valamint a garanciális ügyintézés jellemzi az általánosan ellátandó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Gyakorlott szintű Hálózatismeret,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

 

•         Windows /Linux szerver ismeretek

•         Windows kliens ismeretek,

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         programozói ismeretek (pl: SHELL, PHP, SQL)

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Önállóság, rugalmasság, precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ákos irodavezető nyújt, a 76/516-327 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus, rendszergazda 2 fő .

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. január 16.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.