Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 18/2018 ügyvivő szakértő

ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátása: A Dékáni Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó szervezési feladatokban való közreműködés gazdasági, oktatási-kutatási, munkaügyi területen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

•         Spanyol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         rendezvény szervezési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         grafikai programok ismerete

•         honlap kezelésben való jártasság

Elvárt kompetenciák:

•         jó szervezőkésség,

•         önálló munkavégzésre való képesség,

•         pontosság,

•         precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázó nyilatkozata, hgy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szánthó Péter nyújt, a 06/20-453-0191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 18/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. április 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 6.