Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 15/2018 Rendszergazda

Rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz Windows/Linux kiszolgáló rendszerek (szoftverek) üzemeltetésében, Notebookok, asztali gépek szoftveres és hardveres karbantartása; Felhasználók támogatása; Helyi hálózat fejlesztése, karbantartása; Hálózati biztonság, vírusvédelem; Helyi és hálózati multi funkciós nyomtatók üzemeltetése, szolgáltatóval kapcsolattartás, garanciális ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Hálózati ismeretek

•         Windows/Linux szerver ismeretek

•         Windows kliens ismeretek

•         MS Office ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         Rendszergazda - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         Programozói ismeretek (pl. SHELL, PHP, SQL)

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         önállóság

•         rugalmasság

•         precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Gábor Katalin nyújt, a 56/510-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. március 12.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 10.