Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 14/2018 Villanyszerelő

Villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szolnoki Üzemeltetési Irodához tartózó Campus és B. épület gondnoki-villanyszerelői feladatainak ellátása. A közalkalmazott általános kötelezettségei: feladatkörét érintő jogszabályok betartása, előírt helyen és időben történő munkavégzés, munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: kapcsolattartás a Szolnoki Üzemeltetési Iroda vezetőjével, a Szolnoki Üzemeltetési Iroda ügyintőzőivel. A Neumann János Egyetem Gazdasági Kar (NJE GK) épületeiben elvégzi a villanyszerelési karbantartási és hibaelhárítási munkákat. A NJE GK épületeiben feltárt hibák, hiányosságok jelzése a Szolnoki Üzemeltetési Iroda felé, az esetleges javítások során a javítást végzők munkájának segítése, az épületek üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres és előforduló karbantartási munkák előkészítése, felügyelete a munkavégzés során. A fentieken túlmenően a vonatkozó jogszabályokban és a Neumann János Egyetem szabályzataiban foglaltak irányadók. Rendszeresen besegít a termek rendezvényekre, előadásokra történő előkészítésébe, bútorok, eszközök, fénymásolópapír, stb. raktárba történő be- és átpakolásába az NJE telephelyén. Közreműködik a leltározásban, selejtezésben. Ellenőrzi a tűzoltó készülékeket és a tűzoltó eszközöket és vezeti az ellenőrzési nyilvántartást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         jó alkalmazkodó képesség,

•         lojalitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         önállóság

•         rugalmasság

•         precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 14/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Villanyszerelő.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hul oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Gazdasági Igazgatóság Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 6.