Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 122/2018 Munkaügyi irodavezető

Neumann János Egyetem 

Munka, – és Bérügyi Irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkáját közvetlenül a Gazdasági Igazgató irányítása alatt végzi. Szervezi, vezeti és irányítja az iroda dolgozóinak a munkáját. Koordinálja az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos bérszámfejtés előkészítési, munkaügy feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, Előkészíti a rektor és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó iratokat. Gondoskodik a vezetői és munkaköri pályázatoknak a kormányzati személyügyi központ honlapján történő közzétételéről és továbbítja a beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlójához. Koordinálja az Egyetem oktatói álláspályázataihoz kapcsolódó feladatokat. Ellátja az Egyetem humánpolitikai tevékenységével kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár illetmény számfejtési referensével. Gondoskodik a könyvelés részére a havi bérfeladás elkészítéséről. Jogi és Igazgatási Irodával együttműködve részt vesz a feladatkörét érintő egyetemi szabályzatok, utasítások elkészítésében. Ellátja a vagyon-nyilatkozattal kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         főiskola/egyetem, gazdaságtudományok vagy humánpolitikai képzési területén szerzett végzettség

•         hasonló területen szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat

•         hasonló területen szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         közigazgatásban szerzett tapasztalat

•         SAP HR modul és KIRA modul ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás, rugalmasság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó nyújt, a 76/501-988 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 122/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Munka, – és Bérügyi Irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 12.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016