Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 12/2018 Illetmény számfejtő

Illetmény számfejtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Gazdasági Igazgatóság- Munka és Bérügyi Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátása: • Személyügyi iratok nyilvántartása, kezelése és dokumentálása. • A jogviszonyhoz kapcsolódó iratok elkészítése. • Az illetmények és egyéb juttatások számfejtésének előkészítése, rögzítése a KIRA rendszerben. • Bérfizetési jegyzékek, bérösszesítők, nyilvántartás vezetése az alkalmazotti jelenlétről, szabadságról és egyéb számfejtés alapját képező adatokról. • Munkaidő-kimutatások, jelenléti ívek, illetményszámítások, a munkavállalók részére történő igazolások és nyilatkozatok kiadása, feldolgozása, év eleji adónyilatkozatok elkészítése, munkáltatói adóbevallások előkészítése a Magyar Államkincstár részére. • Kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Államkincstár illetményszámfejtő ügyintézőivel, illetve az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel. Kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése, iratrendezés, irattárazás. • A feladat ellátás szempontjából Szolnoki lakóhellyel rendelkezőket is várunk, a munkába járás hivatali gépjármű igénybevételével is megoldható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, Humán területen szerzett szakképzettség ( Munkaügyi vagy személyügyi vagy bérügyi),

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         Büntetlen előélet

•         Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         Költségvetési területen szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         KIRA illetmény számfejtési program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Önállóság, pontosság, rugalmasság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget, képesítéseket, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oroszi Ágnes nyújt, a 76/501-987 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Illetmény számfejtő.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Munka és bérügyi iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. február 15.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 15.