Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 114/2017 munka- és tűzvédelmi főmunkatárs

Neumann János Egyetem 
Gazdasági Igazgatóság Szolnoki Üzemeltetési Iroda

munka- és tűzvédelmi főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szolnoki Üzemeltetési Iroda feladatainak ellátása. A közalkalmazott általános kötelezettségei: feladatkörét érintő jogszabályok betartása, előírt helyen és időben történő munkavégzés, munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: munka-, és Tűzvédelmi Szabályzatokban foglaltak szerint. segíti az irodavezető munkáját, részt vesz a karbantartási, javítási feladatok megszervezésében. Anyagok beszerzése, szállítási feladatok előkészítése, a feladat ellátók munkájának megszervezése, szervezi, segíti a gépjárművek javításával, karbantartásával, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat, részt vesz a takarítók, vagyonőrök munkájának megszervezésében, gondoskodik helyettesítésükről. Részt vesz az Iroda vagyongazdálkodási feladatainak ellátásában, a felújítási, beruházási munkák előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában, a telephely hulladékgazdálkodási feladatainak végrehajtásában, rendezvények előkészítésének, lebonyolításának segítése. Segíti a pénzügyi számviteli iroda, valamint munka- és bérügyi iroda munkáját, adatszolgáltatással, meghatalmazás, megbízás alapján eljár, képviseli az egyetemet hatóságoknál, szervezeteknél. A fentieken túlmenően a vonatkozó jogszabályokban és a Neumann János Egyetem szabályzataiban foglaltak irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú munkavédelmi szakképesítés,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Önállóság, rugalmasság, precizitás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, tűzvédelmi,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó alkalmazkodóképesség, lojalitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 114/2017 , valamint a munkakör megnevezését: munka- és tűzvédelmi főmunkatárs.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. december 9.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.