Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 111/2017 humán adminisztrátor

Neumann János Egyetem 
Gazdasági Igazgatóság Munka és Bérügyi Iroda

humán adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Gazdasági Igazgatóság- Munka és Bérügyi Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátása: A Munka és Bérügyi Iroda tevékenységének segítése, az ügyviteli és iratkezelési feladatainak ellátása, a levelezési és iktatási rendszerének a kezelése. A személyi anyagok kezelése, rendszerezésében való részvétel. A távollét, a munkaidő nyilvántartások rögzítése, illetve a szabadság nyilvántartás vezetése a. Központi Illetményszámfejtő rendszerben. Folyamatosan nyilvántartja és figyelemmel kíséri a beérkezett határidős anyagokat, végzi a kapcsolódó levelezést. Részt vesz az Egyetem munkaköri pályázatainak a kormányzati személyügyi központ honlapján történő közzétételében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         humán területen szerzett szakképzettség ( személyügyi vagy munkaügyi vagy bérügyi)

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         költségvetési szervnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szervezőkészség, rugalmasság, precizitás, önállóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         iskolai végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 111/2017 , valamint a munkakör megnevezését: humán adminisztrátor.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2017. december 9.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.