Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 11/2018 Igazgatási ügyintéző

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Neumann János Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ munkájának segítése; az egyetemi Diplomás Pályakövető Rendszer kutatás koordinálása. Öreg diák tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása; irodai adminisztráció, kimutatások, nyilvántartások, elemzések, prezentációk készítése, adatbázisok karbantartása; kapcsolattartás partnerekkel, hallgatókkal, munkatársakkal; webes felületek adminisztrációs feladatának ellátása, felületek aktualiyálásaaktualizálása; rendezvényszervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

 

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Adminisztrációs területen szerzett jártasság, tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         Grafikai programok ismerete

•         Adatbázis-kezelő programok ismerete

•         Honlap kezelésben való jártasság

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

•         Önálló munkavégzésre való képesség,

•         Jó szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Judit nyújt, a 76/516-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Munka és bérügyi iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. február 14.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 14