Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 1/2018 marketing és kommunikációs koordinátor

Marketing és kommunikációs koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény belső és külső kommunikációs tevékenységének koordinálása és ellátása, PR és szóvivői feladatok ellátása, beiskolázási kampányok irányítása, szervezése. Az intézmény által szervezett rendezvények kommunikációs és szervezési tevékenységének ellátása, programtervek, forgatókönyvek előkészítése, kiadványok szerkesztése, az intézmény honlapjának karbantartása, kapcsolattartás az Egyetem kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó partnerekkel, szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         felsőoktatási intézményben szerzett kommunikációs, marketing területen tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő, szervezési készséggel,

•         Kiváló szintű problémamegoldó és tárgyalási készséggel rendelkezzen,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Marketing és kommunikációs koordinátor.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2018. január 16.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 16.