Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

"Közgyűjteményi adatbázisok a tudományos kutatások és az oktatás szolgálatában"

Miként segíthetik az interneten elérhető, egyre gyarapodó digitális közgyűjteményi tartalmak a tudományos kutatásokat és az oktatást? Erre a kérdésre kerestük a választ a "Közgyűjteményi adatbázisok a tudományos kutatások és az oktatás szolgálatában" című műhelykonferencián.

Minden tudományos kutatás – legyen az egy doktori értekezés, vagy „csupán” egy szakdolgozat elkészítése – a kutatás témájához kapcsolódó források és szakirodalom feltárásával kezdődik. Ebben az időigényes munkában ma már a kutatók számos olyan adatbázisra és távoli hozzáférést biztosító elektronikus gyűjteményre támaszkodhatnak, amelyek a tértől és időtől független kutatás lehetőségét nyújtják. 

E változatos és folyamatosan bővülő digitális tartalmak – képek, fényképek, térképek, cikkek, tanulmányok, sajtóanyagok, levéltári források stb. – nem csupán a tudományos kutatások, de a modern oktatás számára is elengedhetetlen segédanyagokat jelentenek.

Biszak Sándor, az Arcanum Adatbázis Kft. ügyvezetője az Arcanum Digitális Tudománytár ( https://adtplus.arcanum.hu/hu/ ) bemutatásával, a portálon keresztül elérhető, több mint 12 millió digitalizált oldalt tartalmazó gyűjtemények és adatbázisok felhasználási lehetőségeinek ismertetésével mutatott rá a két évtizedes kitartó munkával létrehozott információs tudástár értékeire. Az eredeti dokumentumok szkennelt, ún. kétrétegű PDF változatát tartalmazó adatállományok kutathatóságának lehetőségei szinte valamennyi tudományterület számára tartalmaznak hasznos információkat, és a professzionális kutatók mellett a személyes és lokális történelem iránt érdeklődők részére is tartogatnak különleges forrásokat.

A Hungaricana közös közgyűjteményi portál ( https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/ ) a magyarországi közgyűjtemények legkülönbözőbb adatbázisaiban, digitalizált gyűjteményeiben való kutatásokat teszi lehetővé. Nemzetközi szinten is egyedülálló a legmodernebb GPS technológiára épülő, Mapire rendszerben ( http://mapire.eu/hu/ ) kutatható térképgyűjteményük (benne az év elején teljessé váló 19. századi kataszteri térképek anyagával), illetve a fénykép- és képeslap gyűjteményük, de hatalmas információforrást jelent a megyei napilapok digitalizált – szavak, nevek, dátumok szintjén kereshető – és egyre bővülő állománya is.

Rácz György, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főigazgató-helyettese a levéltári kutatások jellegzetességeit, a levéltárak összetett adatszolgáltatási tevékenységét, a levéltári anyagok digitalizálásának eredményeit, valamint a különböző kutatási és felhasználói igényekhez igazodó adatbázisépítési munkáját mutatta be ( http://mnl.gov.hu/adatbazisok ). A levéltárak által nyújtott szolgáltatások körében egyre meghatározóbbá válik az online elérhető eredeti források, digitális tartalmak kutathatósága, amelyek mind az amatőr családkutatók, mind a hivatásos kutatók munkáját segítik. A levéltárak által őrzött kulturális örökség elektronikus hozzáférhetőségének bővítése Magyarország legjelentősebb közgyűjteményének kiemelt feladata. És bár az előadás címéből – „Történelem egy kattintásra” – arra következtethetnénk, hogy az online elérhető források feleslegessé teszik a kutatók munkáját, az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a mind nagyobb mennyiségben keletkező internetes adatbázisok csupán a kutatások modern lehetőségeit kínálják, az információk értelmezése, feldolgozása és elemzése továbbra is a szakavatott kutatókra vár.

A látványos adatbázisbemutatókkal egybekötött színvonalas előadások révén az érdeklődők nemcsak megismerkedhettek – az EISZ programnak köszönhetően a felsőoktatási intézményekben közvetlenül és térítésmentesen elérhető – adatbázisok felhasználásának, kereshetőségének jellegzetességeivel, de hasznos információkhoz juthattak a közgyűjteményi digitális tartalomfejlesztés legújabb irányairól (pl. műtárgyak fényképezése) is.

Dr. Fülöp Tamás
főiskolai tanár
mb. tudományos rektorhelyettes
Pallasz Athéné Egyetem

Kapcsolódó galéria - fotó: Pap Anikó