Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

NJE GAMF Kar Környezetbarát Technológiák Tudásközpont

A központ stratégiai célja, hogy a főiskolai karok szakmai segítségével és tudásbázisán egy modern, jövőbemutató tudásközpontot hozzon létre. Segítő, kutató és stratégiaalkotó szerepet kíván betölteni, szorosan kapcsolódva a 2011 szeptemberében induló autóipari mérnök képzéshez, valamint a régió gazdasági fejlesztésében élen járó AIPA Kft-hez. Célja továbbá az integráció, nyitott bilaterális kapcsolatokat kíván kötni régiós és nemzetközi gazdasági társaságokkal, szervezetekkel és az együttműködésben érdekelt felekkel.
Tudásközpont küldetése a környezetkímélő technológiai tudás, ismeret, készség, jártasság összegyűjtése és a vállalati szféra számára történő szolgáltatása, elsődlegesen a dél-alföldi régióban, de Magyarországon is. A modern tudományos ismeretek konkrét gazdasági hasznosítása. A közvetítő szerep vállalása az oktatási és kutatói, illetve a vállalati szféra között, az üzleti elvárások ismertetése a főiskola szervezetében.

Szakmai területei


I.    Környezeti stratégia alkotás, előre tekintés


Magyarország környezettudatos jövőképéhez igazodva és az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott prioritásokhoz csatlakozva a K2T2 az alábbi főbb stratégiai irányokat, célokat határozott meg.

 • Fenntarthatóságot biztosító környezetkímélő technológiák komplex kutatása, fejlesztése és termékké tétele;
 • A járműipari és a megújuló energetikai fejlesztések összekapcsolása, komplex kezelése; Együttműködések modellértékű zöld energetikai fejlesztésekben;
 • Európai Uniós mezőgazdasági és energetikai stratégiák figyelése, lebontása; csökkentett környezetterhelésű agrártechnológiák, bio-élelmiszerek termelési eljárások kidolgozása támogatása;
 • A vízbázissal kapcsolatos kutatások, a régió víz megtakarítási problémáihoz való kapcsolódás
 • Ipari/katonai/illegális tevékenységből származó lerakott, hosszútávon a környezetet nagymértékben terhelő hulladéklerakók rekultiválási, újrahasznosítási problémáink felmérése, kapcsolódó kutatások folytatása
 • A régi nemzetközi kapcsolódási pontjainak kialakítása, együttműködések erősítése, tudástranszfer biztosítása
 • Környezettudatos „polgár" nevelése az óvodástól kezdődően.
 • Zöld gazdaság igényeinek megfelelő mérnök és szak emberképzéshez való kapcsolódás
 • A megújuló energetikai projektek finanszírozó bankok vagy kockázati befektetők részére egy megbízható „semleges" kontroll szerep erősítése, kockázati modellek kialakítsa, tanácsadás, szekértői tevékenység biztosításaII.    Biológiai energia alapú mobilitás


K2T2 a fenntartható energiatermelés érdekében különös figyelmet szentel a közlekedésben is jól alkalmazható bio-tüzelőanyagokra. Fontosnak tartjuk az első generációs (biodizel/RME, bioetanol), a második generációs (SunDiesel, bioetenol - BtL, biometán, biohidrogén - BtG)  és harmadik generációs (alga) bio- motorikus tulajdonságainak és káros anyag kibocsájtásának vizsgálatát.  Foglalkozunk a bio-alapú üzemanyagok (kenőolajok, hidraulika olaj, zsírok) tribológiai tulajdonságaival. Fontosnak tartjuk az együttműködést más szervezetekkel hatásfok-javító rendszerek kiépítésében a veszteséghő csökkentése érdekében és. Ezek mellett törekszünk, hogy kiépüljön az ezekhez szükséges infrastruktúrai háttér.III.    Ipari/lakossági villamos és hőenergia megújuló energiaforrásból

A tudásközpont ezen területének feladata megvizsgálni a megújuló energia alapú és várhatóan csökkenő mennyiségű villamos és hőenergia termelés részére biztosítható input anyagok rendelkezésre állását, elérhetőségét, valamint a megújuló energia közlekedési célú felhasználását.IV.    Hulladék, mint megújuló energiaforrás

K2T2 foglalkozni kíván a kommunális  hulladékgazdálkodás az integrált hulladékhasznosítás (energetikai, másodnyersanyagok) megvalósításának lehetőségeivel. Területei a biomassza és a TSZH energetikai hasznosítás, elsősorban pelletizálása, alternatív hulladékkezelési technológiák kutatása, közgazdasági és társadalmi ösztönző rendszerek felállítása és mintaértékű elterjesztése, valamint egyes hasznosítandó anyagok lehetséges mezőgazdasági felhasználásának kutatatása, fejlesztése.V.    Növénytan, biológia, biokémia és környezetvédelem

A tudásközpont ezen kutatási területe szorosan kapcsolódik a központ másik területén folyó kutatásokhoz, épít a Kertészeti Kar tudásbázisára, valamint a Kecskemét környékének adottságaira.
K2T2 tevékenységének területei:

 • Megújuló energetikai célú növénytermesztés környezeti hatásvizsgálata
 • A megújuló energia termelés vidékfejlesztési hatásának és környezetre gyakorolt hatásnak a folyamatos vizsgálata
 • Regionális, komplex megújuló energetikai és mezőgazdasági modellek elemzése, javaslattétel
 • Borászati kutatások és kapcsolódási lehetőségek első, második és harmadik generációs üzemanyagok előállításában
 • Energiacélú ültetvények vizsgálata
 • Agrárlogisztikai vizsgálatok
 • A mezőgazdaságban keletkező hulladékok kezelésének kérdése
 • Új szaporító anyag -előállítási lehetőségek vizsgálata - hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nemesítések a bio-energetika szolgálatában
 • Bio-motorhajtóanyagok agrártermékekbőlVI.    Környezettudatos nevelés

A nemzeti Alaptanterv, az Óvodai Nevelési Országos Program és a Nemzeti környezeti nevelési stratégia alapján a K2T2 feladata Kecskeméten a környezettudatos oktatás-nevelés olyan módszertani kidolgozása, amely alapvetően a mindenkori évfolyamok gyakorlat-orientált tanítását célozza. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar segítségével évfolyamonkénti tematikák kidolgozását célozta meg. A sikeres munka érdekében a Tudásközpont nyitott a különféle együttműködések, az ok-okozati összefüggések ismertetése során épít a már vált programok eddigi eredményeire, gyakorlati oktatáshoz igénybe veszi a szakterületen dolgozó szervezetek best-practice gyakorlatát. Munkatársak:

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szemerey Szabolcs

ügyvivő szakértő

+36 (20) 444 17 26

szemerey.szabolcs@gamf.uni-neumann.hu

Némethné Molnár Anna

ügyvivő szakértő

+36 (76) 516 306

nemethne.anna@gamf.uni-neumann.hu

 

Tudományos élet