Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Könyvtár és Információs Központ

Könyvtár és Információs Központ (KIK) az egyetem karon kívüli központi szervezeti egysége, amely az egyetem karain folyó oktatási, tanulmányi és kutatási munkát hivatott segíteni.

A könyvtár az egyetem mindenkori oktatási és kutatási feladatainak ismeretében folyamatosan fejleszti, feltárja, és rendelkezésre bocsátja gyűjteményét a felhasználók számára. A felhasználók igényei alapján tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól. Hozzáférési lehetőséget biztosít a saját és más könyvtárak adatbázisaihoz, szolgáltatásaihoz.

Felhasználóképzéssel segítséget nyújt az információkeresési technikák elsajátításához, irodalomkutatási módszerek megismeréséhez. A könyvtárba beiratkozhat minden, 18. évét betöltött magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elismeri. A könyvtár állományát tájékoztatás és olvasószolgálat útján bocsátja a könyvtárhasználók rendelkezésére.

Az önálló szervezeti egység négy különböző telephelyen működve látja el feladatát. A Könyvtár és Információs Központ közel 250 ezer dokumentummal rendelkezik.

A könyvtár online elérhető katalógusán keresztül gyors és teljes körű információt lehet kapni a könyvtár állományáról. A könyvtár Metalib (http://mimosa.kefo.hu) keresőfelületén nemcsak saját, hanem más könyvtárak állományai, és a könyvtár által előfizettet elektronikus információforrásai is elérhetők. Amennyiben az egyetem oktatóinak és kutatóinak az oktatásfejlesztési és kutatási munkájukhoz a rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információforrásokon túl más információforrásra is szükségük van, könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzést vesz igénybe.

Az egyetem évente jelentős összeget fordít könyvtári állományfejlesztésre, amelyből könyvek mellett közel 300 féle nyomtatott és digitális folyóiratra fizet elő, valamint az alábbi elektronikus információforrásokra. Ezek az elektronikus információforrások az egyetem intranet hálózatán keresztül érhetők el:

 • Akadémiai Kiadó Szótárai
 • Arcanum Digitális Tudománytár+
 • EBSCO:
  • Academic Search Complete
  • CAB Abstracts
 • ScienceDirect
 • Scopus
 • SpringerLink
 • Web of Science

Az egyes folyóirat-kiadók a nyomtatott folyóirat előfizetésével az online hozzáférést is biztosítják előfizetőiknek. Ezáltal időbeli korlátozások nélkül állnak oktatóink rendelkezésére különböző online hozzáférésű, teljes szövegű folyóiratok.

 


KIK Kertészeti Szakkönyvtára

 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

KIK Kertészeti Szakkönyvtára

A könyvtár válogatva gyűjti a természettudomány, természetvédelem, környezetvédelem, földtudományok, biológia, botanika, agronómia, környezettudomány, mezőgazdasági üzemtan, talajtan, mezőgazdasági gépek és eszközök, agrotechnika, öntözés, növényi károk, növénybetegségek, növényvédelem, gyümölcs-, szőlő-, zöldség-, dísz-, gyógynövénytermesztés, kertészet, borászat, termékfeldolgozás, kertépítés, vidékfejlesztés szakirodalmát.

A könyvtár állománya meghaladja a 20 ezer kötetet.


KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára

 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára

A könyvtár jelentős szakirodalommal rendelkezik az anyagismeret, anyagvizsgálat, automatizálás, CAD/CAM, elektronika, gépelemek, gépgyártás-technológia, géprajz, géptan, gumi- és műanyagipar, gyártásszervezés, hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás, kohászat, mikroelektronika, robotok, számítástechnika, számítógép-architektúra, számítógép hardver, szofver, számítógépes programok, programnyelv, perációs rendszerek, adatkezelés, számítógépes hálózatok, mesterséges inetlligencia, menedzsment, marketing,vállalatgazdaság-tan, vállalati pénzügyek, filozófia, fizika, kémia, közgazdaságtan, matematika, mechanika, szociológia, minőségbiztosítás, pszichológia, termékfejlesztés területéről. Emellett szépirodalmi művek is találhatók az állományban.

A könyvtár állománya meghaladja a 65 ezer dokumentumot.


KIK Pedagógiai Szakkönyvtára

 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

KIK Pedagógiai Szakkönyvtára

Az állományt reprezentáló legfontosabb tudományterületek a pedagógia és a pszichológia. Ezenkívül jelentős állományegységet képvisel a didaktika, filozófia, kommunikáció, neveléselmélet, szociológia, szociálpszichológia, néprajz, természettudományok, tantárgypedagógia, művészetek: képzőművészet, zene, továbbá a sport, nyelvtudomány, idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz nyelv, az irodalomtudomány, történelem, gyermekirodalom, és szépirodalom.

A gyűjteményben megtalálhatók az óvodai és tanítási gyakorlathoz szükséges legfontosabb kézikönyvek, általános iskolai tankönyvek, munkafüzetek, oktatási segédletek. Az 1945 előtt kiadott dokumentumok gyűjteménye tartalmazza a 19. század második és a 20. század első felének legfontosabb pedagógiai szakkönyveit és időszaki kiadványait.

A szakkönyvtár állománya több mint 50 ezer dokumentum.

 

Letéti könyvtárak

A karokon különböző szervezeti egységeknél letéti könyvtárak működnek a szakkönyvtárak gondozásában. A letéti könyvtárak a szervezeti egységek oktatási, kutatási munkáját hivatottak segíteni. Állományát a szervezeti egységek alkalmazottai használhatják, vagy könyvtárközi kölcsönzés útján kérhetik más könyvtárak. Állománya visszakereshető a KIK könyvtári adatbázisában.

A Könyvtár és Információs Központ a honlapján (http://kik.kefo.hu) részletes tájékoztatást ad a szolgáltatásairól.  

 


A Könyvtár és Információs Központ székhelye

Cím 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon +36 (76) 516 360
Fax +36 (76) 516 399
E-mail konyvtar@uni-neumann.hu
Honlap http://kik.kefo.hu

 

Telephelyek

SzakkönyvtárCímE-mail
KIK Kertészeti Szakkönyvtára 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. kvk.szakk@uni-neumann.hu
KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. gamf.szakk@uni-neumann.hu
KIK Pedagógiai Szakkönyvtára 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14. pk.szakk@uni-neumann.huMunkatársak

Könyvtár és Információs Központ

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Kötél Emőke

igazgató

+36 (76) 516 360

kotel.emoke@uni-neumann.hu

 
Kertészeti Szakkönyvtár

Név

Dr. Kötél Emőke

Beosztás

szakkönyvtárvezető

Telefon

+36 (76) 516 360

E-mail

kotel.emoke@uni-neumann.hu

Rakita Csilla

könyvtáros

+36 (76) 517 679

rakita.csilla@uni-neumann.hu

Kéri Józsefné Rokolya Alíz

könyvtáros

+36 (76) 517 679

kerine.aliz@uni-neumann.hu

Kölcsönzés

+36 (76) 517 654

kvk.szakk@kvk.uni-neumann.hu


Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Kötél Emőke

szakkönyvtárvezető, könyvtáros

+36 (76) 516 360

kotel.emoke@uni-neumann.hu

Kócsóné Kiss Ildikó

könyvtáros

+36 (76) 516 364

kocsone.ildiko@uni-neumann.hu

Kovács Adrienn

gyűjteménykezelő könyvtáros asszisztens

+36 (76) 516 361

kovacs.adrienn@uni-neumann.hu

Medgyesi Erika

könyvtáros

+36 (76) 516 364

medgyesi.erika@uni-neumann.hu

Melegdi Ágota

könyvtáros asszisztens

+36 (76) 516 361

gal.agota@uni-neumann.hu

Seres Olga

könyvtáros

+36 (76) 516 364

seres.olga@uni-neumann.hu

Nasz Noémi  könyvtáros

 +36 (76) 516-363

nasz.noemi@uni-neumann.hu

Kölcsönzés

+36 (76) 516 362

gamf.szakk@uni-neumann.hu

Tájékoztatás

Ráczné Németh Zsuzsann

könyvtáros

+36 (76) 516 363

GYED


Pedagógiai Szakkönyvtár

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Juhászné Bacsa Éva

könyvtáros

+36 (76) 501 791

juhaszne.eva@uni-neumann.hu

Soós Barbara

könyvtáros

+36 (76) 501 791

soos.barbara@uni-neumann.hu

Kölcsönzés

+36 (76) 501 791

pk.szakk@uni-neumann.hu

A könyvtár elektronikus katalógusainak elérhetősége

A Neumann János Egyetem könyvtárának elektronikus katalógusai: 

Adatbázisok közös keresőfelülete:


 

Nyitvatartási idők

 

Kertészeti Szakkönyvtár

Műszaki és
Gazdasági Szakkönyvtár

Pedagógiai Szakkönyvtár

Hétfő

9.00–17.00

9.00–19.00

9.00–19.00

Kedd

9.00–16.00

9.00–19.00

9.00–19.00

Szerda

9.00–16.00

9.00–19.00

9.00–19.00

Csütörtök

9.00–16.00

9.00–18.00

9.00–18.00

Péntek

9.00–15.00

9.00–14.00

9.00–15.00

Szombat

-

A szombati nyitvatartásról itt található információ.

További információk a Könyvtár és Információs Központ a honlapján (http://kik.kefo.hu).

A KÖNYVTÁR INFRASTRUKTÚRÁJA


Dr. Kötél Emőke

igazgató

+36 (76) 516 360

kotel.emoke@uni-neumann.hu