Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Neumann János Egyetem Kollégiuma

A Neumann János Egyetem Kollégiuma, mint ún. központi szervezeti egység, az egyetem kollégiumi létesítményeit (tagkollégiumait), azok működtetését foglalja magában és fogja össze. Az igazgatási funkciókat a Homokbányai Kollégium munkatársai látják el. 
Szakkollégium a kollégium szervezeti keretei között, de sajátos céljainak megfelelően, elkülönülten látja el feladatát. A kollégiumban egyetemi szintű és helyi (tagkollégiumi) hallgatói szervezetek, ún. kollégiumi bizottságok működnek.

A Neumann János Egyetem jelenleg egy telephelyen két épületben biztosít kollégiumi szolgáltatásokat a hallgatóknak. Az ún. homokbányai (volt szovjet) városrészben, a Homokbányai Kollégiumban két épület fogadja a kollégistákat.

 
 
BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
  
JELENTKEZÉS A KOLLÉGIUMBA 2022-23. TANÉV I. FÉLÉV - ELSŐS, NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE - lejárt
 
ESZTP összefoglaló - ELSŐS hallgatók részére - lejárt 
Leadási időszak: 2022. augusztus 1. - 2022. augusztus 14. 23.59. között

JELENTKEZÉS A KOLLÉGIUMBA 2022-23. TANÉV I. FÉLÉV - NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE - lejárt
Jelentkezési időszak: 2022. május 16. - 2022. június 12.
 
 
 
 Tájékoztató Neptunos kollégiumi jelentkezésről

Kollégiumi nyomtatványok, dokumentumok

Kollégiumi infrastruktúra