Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Neumann János Egyetem Kollégiuma

A Neumann János Egyetem Kollégiuma, mint ún. központi szervezeti egység, az egyetem kollégiumi létesítményeit (tagkollégiumait), azok működtetését foglalja magában és fogja össze. Az igazgatási funkciókat a Homokbányai Kollégium munkatársai látják el. 
Szakkollégium a kollégium szervezeti keretei között, de sajátos céljainak megfelelően, elkülönülten látja el feladatát. A kollégiumban egyetemi szintű és helyi (tagkollégiumi) hallgatói szervezetek, ún. kollégiumi bizottságok működnek.

A Neumann János Egyetem jelenleg egy telephelyen két épületben biztosít kollégiumi szolgáltatásokat a hallgatóknak. Az ún. homokbányai (volt szovjet) városrészben, a Homokbányai Kollégiumban két épület fogadja a kollégistákat.


BEKÖLTÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ - hamarosan
 
JELENTKEZÉS A KOLLÉGIUMBA 2021-22. TANÉV II. FÉLÉV - (NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE) - lejárt
JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: 2021. DECEMBER 6. - 2022. JANUÁR 16.
 
 ESZTP fellebbezés - lejárt
Leadási határidő: 2022. JANUÁR 15. 23.59-ig
ESZTP összefoglaló - lejárt

 
 Tájékoztató Neptunos kollégiumi jelentkezésről

Kollégiumi nyomtatványok, dokumentumok

Kollégiumi infrastruktúra