Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Kiemelkedő sportteljesítményért hallgatói ösztöndíj pályázatot hirdet a Neumann János Egyetem

A Neumann János Egyetem célkitűzései közé tartozik a minőségi sportban eredményeket elért hallgatók számának növelése. Az intézmény ezért fontosnak tartja a sporttevékenységet magas szinten folytató hallgatóinak támogatását. Ennek érdekében az Egyetem ösztöndíj pályázatot hirdet a kiemelkedő sportteljesítménnyel és megfelelő tanulmányi előmenetellel rendelkező hallgatók támogatására. A pályázat az EFOP 3.4.3. „A felsőoktatási egészségnevelés” című alprojekt keretében valósul meg.

Az ösztöndíj összege: négy hónapon át, havonta 30 000 Ft/fő.

 

A pályázásra jogosultak köre:

A Neumann János Egyetemre beiratkozott nappali tagozatos hallgató, aki vállalja, hogy a részt vesz, vagy a pályázat benyújtása előtti egy naptári évben részt vett a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kiírt versenyen, a Neumann János Egyetem színeiben.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A kitöltött és aláírt pályázati űrlapot (innen letölthető) és mellékleteit:

-          A pályázó rövid szakmai önéletrajzát

-          A szakszövetség által, a legutolsó versenyidőszak eredményeit igazoló dokumentumot.

-          Az Oktatási és Képzési Igazgatóság által, a legutóbbi tanulmányi átlagot igazoló dokumentumot.

A pályázatot a Neumann János Egyetem GAMF Karán, a Sportközpontban kell benyújtani a megadott határidőig.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat három fős egyetemi szintű bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálása során a következő szempontok irányadók:

-          A sportteljesítmény elfogadási szintjei:

a)      Labdarúgás: NB I, NB II, NB III

b)      Labdajátékok: első illetve másodosztály (országos)

c)      Egyéni sportágak: első osztályú versenyeken való részvétel

d)      MEFOB versenyeken, Universitas Kupákon elért dobogós helyezések

-          Tanulmányi előmenetel: legalább négyes szintű tanulmányi átlag

 

FIGYELEM! A késve vagy hiányosan beküldött pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatokat elektronikus úton is be lehet küldeni az alábbi címre:

e-mail: jardi.adam@uni-neumann.hu

 

EREDMÉNYES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!