Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Kiemelkedő sportteljesítményért hallgatói ösztöndíj pályázatot hirdet a Neumann János Egyetem

A Neumann János Egyetem célkitűzései közé tartozik a minőségi sportban eredményeket elért hallgatók számának növelése. Az intézmény ezért fontosnak tartja a sporttevékenységet magas szinten folytató hallgatóinak támogatását. Ennek érdekében az Egyetem ösztöndíj pályázatot hirdet a kiemelkedő sportteljesítménnyel és megfelelő tanulmányi előmenetellel rendelkező hallgatók támogatására.

A pályázásra jogosultak köre:

A Neumann János Egyetemre beiratkozott nappali tagozatos hallgató, aki vállalja, hogy a részt vesz, vagy a pályázat benyújtása előtti egy naptári évben részt vett a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kiírt versenyen, a Neumann János Egyetem színeiben.

 

Az ösztöndíj összege:  négy hónapon át, havonta 30 000 Ft/fő.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A kitöltött és aláírt pályázati űrlapot és mellékleteit:

-          A pályázati űrlap innen letölthető

-          A pályázó rövid szakmai önéletrajzát

-          A szakszövetség által, a legutolsó versenyidőszak eredményeit igazoló dokumentumot.

-          A Tanulmányi Osztály által, a legutóbbi tanulmányi átlagot igazoló dokumentumot.

A pályázatot a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán, az Oktatási és Képzési Igazgatóságán kell benyújtani a megadott határidőig.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat három fős egyetemi szintű bizottság bírálja el.

 

 

A pályázat elbírálása során a következő szempontok irányadók:

-          A sportteljesítmény elfogadási szintjei:

a)      Labdarúgás: NB I, NB II, NB III

b)      Labdajátékok: első illetve másodosztály (országos)

c)      Egyéni sportágak: első osztályú versenyeken való részvétel

d)     MEFOB versenyeken, Universitas Kupákon elért dobogós helyezések

-          Tanulmányi előmenetel: legalább négyes szintű tanulmányi átlag

 

FIGYELEM! A késve vagy hiányosan beküldött pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatokat elektronikus úton kell eljuttatni az alábbi címre:

e-mail: szatmari.zoltan@pk.uni-neumann.hu

A pályázat az EFOP 3.4.3. „A felsőoktatási egészségnevelés” című alprojekt keretében valósul meg.

 

EREDMÉNYES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016