Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Kétoldalú nemzetközi együttműködések

A GAMF Kar együttműködései

A kar kétoldalú, intézmények közötti kapcsolatot alakított ki az albstadti főiskolával. A Hallgatóink rendszerint utolsó féléves, szakdolgozat-készítő időszakukat töltik a német főiskolán. A német partner felajánlotta végzettjeink számára, hogy németül és angolul mesterképzésben vehetnek részt kedvező tandíj mellett.

Hosszabb távú a kapcsolat a svájci aargaui főiskolával, miután a karon a hazai felsőoktatásban először megalakult a Technológiai Transzfer Centrum, később iroda.

A kar fontosnak tartja a szomszédos országokban működő főiskolákkal és egyetemekkel történő együttműködést, melynek a nemzetközi pályázatokon való közös fellépésben, a hallgatócserében és a kutató-fejlesztő munkában is vannak eredményei. A kolozsvári műszaki egyetem két professzora a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára, a GAMF Kar két főiskolai tanára pedig a kolozsvári egyetem címzetes professzora. Az együttműködés fontos területe az ún. gyors prototípusgyártás, amihez az erdélyi egyetemen magas színvonalú laboratórium áll rendelkezésre. A marosvásárhelyi Petru Major Egyetemmelegyüttműködési megállapodást írt alá a kar, és szintén tartalmas együttműködést alakítottak ki Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával. Ennek a kapcsolatnak is lényeges része, hogy a főiskola erdélyi hallgatókat fogad nyári gyakorlatra. A Kecskeméti Főiskola gyakorlati oktatást segítő eszközökkel is támogatja a magyar nyelvű egyetemet.

Újabb partnere a karnak az augsburgi főiskola, az ottani gépészmérnöki kar oktatási és kutatási tevékenysége nagyban megegyezik a karéval. Ez a kapcsolat azt is eredményezte, hogy hallgatók németországi vállalatoknál tölthetik szakmai vagy záródolgozat-készítő gyakorlatukat. A kar jó kapcsolatot épített ki a nagyszombati (SK, Trnava) kihelyezett tagozattal.

A koreai Yeungjin College-dzsal és a török Nigde Universityvel 2012-ben kötött együttműködési megállopodást a főiskola. Mindkét intézmény műszaki képzési területen a hallgató- és oktatócserében, a tananygafejlesztésben és a K+F tevékenységekben működik együtt a GAMF karral. 

 

A Gazdálkodási Kar együttműködései

 

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar együttműködései

A kar nemzetközi kapcsolatai révén 1992 óta részt vesz a határon túli magyarok felsőfokú agrárképzésében. Révkomáromban a képzés során több százan szereztek kertészmérnöki és különböző szakmérnöki oklevelet. Jelenleg és az elkövetkező években számos Révkomáromban végzett szlovákiai magyar kertészmérnök vesz részt a kar kertészmérnöki MSc képzésében.

A kar szoros szakmai együttműködésben van a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karával a kertészmérnöki BSc oktatással kapcsolatban. Az ott végzett hallgatók közül többen vesznek részt a Kecskeméten folyó kertészmérnöki MSc képzésben.

A határon túli oktatási tevékenység kiterjed a Vajdaság magyarlakta területeire is. A Vajdasági Magyar Gazdák Szövetségévelegyüttműködve agrárjellegű OKJ-s képzéseket szervezünk, amelynek keretében a vajdasági gazdák megismerik az Európai Unió mezőgazdaságát, korszerű elméleti és gyakorlati szakismerethez jutnak. Az OKJ ezüstkalászos gazda tanfolyamot több százan végezték el, és várhatóan a tanfolyamok indítása folyamatossá válik.

 

A Pedagógusképző Kar együttműködései

 

Partnereink