Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Pénzügyi Igazgató (CFO)

Neumann János Egyetemért Alapítvány


pályázatot hirdet


Neumann János Egyetem (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

Pénzügyi Igazgató (CFO)

munkakör betöltésére.


A munkaviszony időtartama:

3 éves határozott idejű a munkatörvénykönyve szerinti munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 3 év

A munkavégzés helye:

Neumann János Egyetem, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a)       Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi területekért, és irányítja e területen a működést.

b)      Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

c)       A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.

d)      Munkáltatói jogot gyakorol a gazdasági szervezetben foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.

e)      Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági szervezetben foglalkoztatott vezetőket, és visszavonja megbízásukat.

f)        Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles eleget tenni. h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.

g)       Az egyetemi célok és gazdasági tervek megvalósulásának nyomon követése, eltérés esetén intézkedési javaslatok kidolgozása. Az Egyetem pénzügyi előírásainak napra készen tartása

h)      Havi, negyedéves és éves vezetői jelentéseket készít az általánosan elfogadott pénzügyi elvek és a vonatkozó magyar szabályok szerint

i)        Meghatározza az éves működési és beruházási költséget, valamint ellenőrzi a kiadásokat.

j)        Biztosítja az előírásoknak megfelelő pénzügyi jelentési kötelezettség betartását

k)       Irányítja a számlák beérkezésével, kifizetésével és az egyetem pénzügyeivel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik e feladatok megfelelő belső ellenőrzéséről. Felel a szállítók kifizetéséért, és az alkalmazottak bérének kifizetéséért, valamint a követelések ügyfelektől való behajtásáért. Biztosítja az általánosan elfogadott könyvviteli irányelveknek megfelelő üzleti gyakorlat követését

l)        Vezeti az egyetem pénzügyi tevékenységét, beleértve az alábbiakat:

 1. az egyetem éves költségvetésének elkészítése és felülvizsgálata;
 2. negyedéves és év végi pénzügyi jelentések;
 3. eltérések felmérése, jelentése és elemzése;
 4. pénzügyi modellek és tervek elkészítése;
 5. a folyamatban lévő és várható munkaprogramok
 6. közvetlen munkaóra és anyagszükségletének tervezése;
 7. elismervények feletti ellenőrzés biztosítása a vonatkozó szerződés kikötéseinek megfelelően;
 8. tárgyi eszköz leltár felügyelet,
 9. új pénzügyi rendszerre vonatkozó követelmények és határterületek

Munkabér:

Közös megegyezés szerint, a munkabérre vonatkozólag várjuk a jelentkezők javaslatát.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola vagy egyetemi végzettség, gazdasági területen szerzett diploma
 • Magyar állampolgárság
 • Felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, szerzett három éves gazdasági, pénzügyi, számviteli vezetői gyakorlat;
 • Legalább 5 év vezetői és legalább 10 év pénzügyi és számviteli tapasztalat versenyszférában
 • Számviteli törvény szerint működtetett gazdálkodási folyamatok ismerete
 • Tárgyalóképes angol nyelvismeret
 • A magyar számviteli és adószabályok naprakész ismerete, változások nyomon követése
 • Vállalatirányítási rendszer és MS Office felhasználó szintű ismerete
 • Elemzői, szervezői és problémamegoldó képesség, analitikus gondolkodásmód
 • Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet
 • Kiváló kommunikációs képesség mind szóban, mind írásban
 • Csapatmunkára való alkalmasság
 • Együttműködésre képes, nyitott személyiség
 • Döntésképes, határozott, önálló személyiség
 • Stressztűrő képesség

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma részére a titkarsag@njea.hu e-mail címen keresztül