Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

Műszaki ügyintéző-előadó

Neumann János Egyetem


Műszaki ügyintéző-előadó

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű (3 hónap próbaidővel)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (40 óra)

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Munkavédelmi, tűzvédelmi operatív feladatok ellátása tanácsadói irányítás mellett
 • Az üzemeltetési feladatok keretében szakmai, irányítói és ellenőrző tevékenységet végez a karbantartó munkatársak felett.
 • Folyamatosan figyeli az Egyetem elektronikus Folyamatkezelő felületen megjelenő bejelentéseket, értesíti a megfelelő karbantartót, megbízza a munkával és ellenőrzi annak végrehajtását
 • Támogatja a karok az üzemeltetési feladatainak szakmai megoldását.
 • A feladatok függvényében kezdeményezi a szükséges szakmunkás időleges átcsoportosítást a tevékenység végrehajtásának idejére.
 • Biztosítja az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges anyag és eszköz igényt.
 • A rábízott beszerzési feladatokhoz begyűjti az igényeket, elvégzi a beszerzendő kellékek és anyagok felmérését, árajánlatok bekérését, a megrendelések elkészítését.
 • Kezdeményezi a szükséges beszerzések indítását, felügyeli a szerződéskötéseket.
 • Nyilvántartja és nyomon követi a munkaköréhez kapcsolódó szerződéseket a folyamatos működés biztosítása érdekében.
 • Területéről adatot szolgáltat az időszakos jelentésekhez.
 • Felügyeli a karbantartások, javítások során a környezetvédelmi előírások betartását.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú műszaki végzettség
 • Középfokú munkavédelmi végzettség
 • Középszintű tűzvédelmi képesítés (tűzvédelmi előadó)
 • Számítógép-kezelői ismeret (Windows, Word, Excel, PowerPoint,)
 • Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség
 • Kiváló szervezőképesség
 • Felelősségteljes hozzáállás, rendszerszemlélet
  • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör legkorábban: a kiválasztást követően azonnal

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Szabó Csaba üzemeltetési irodavezető nyújt, a 06/20-500-2309  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni „Műszaki ügyintéző-előadó”

vagy

elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül,

vagy

személyesen: Neumann János Egyetem – Üzemeltetési iroda, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető.